Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp


 • Gửi lúc 16:44 Ngày 23/07/2014

  xo.xac@fb

  *** chúng mày

 • Gửi lúc 23:34 Ngày 20/07/2014

  xo.xac@fb

  Dịch con mẹ chúng mày tiếp đi...đợi lâu ***

 • Gửi lúc 4:41 Ngày 18/07/2014

  xo.xac@fb

  Dịch tiếp đi

 • Gửi lúc 16:39 Ngày 09/07/2014

  vandoc

  truyện này hình như ra cùng PNTT đóa pa

 • Gửi lúc 4:59 Ngày 05/04/2014

  mephistone

  bộ này nặng về giết người cướp của . sao giống phàm nhân tu tiên thế . Thần tiên nào cũng thế này thì còn ai lo cho chúng sinh =.= .